Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce


              

Aktualności

 • Informacja o środkach na wyposażenie doposazenie stanowiska pracy 2021

  INFORMACJA  DLA  PRACODAWCÓW o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego...

 • Broszury nt. rozliczeń - język ukraiński

  Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała pakiet informacji dotyczący rozliczeń w języku ukraińskim. UA: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/informacje-w-jezyku-ukrainskim/   PL https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/broszury-informacyjne/broszury-pit/   UA ...

 • Nabór wniosków mikro i małych przedsiębiorców o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

    W związku z wejściem w życie 28 lutego 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371)  w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID – 19  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce od dnia...

 • Wstrzymanie wniosków na staż POWER 2021

  Ogłoszenie   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków o  zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)" współfinansowanego ze środków Unii...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o skierowanie na szkolenie

    Ogłoszenie o naborze wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Showing 1 - 5 of 237 results.
Items per Page: 5

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

partners

shortcut-links

 go-to-top