Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
              
 


 
 
 
Stos teczek z dokumentami, obok długopis.

Dokumenty do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej - strona rządowa

Biuletyn informacji publicznej

UE PSZ Usługi elektroniczne - link Składanie dokumentów
w formie elektronicznej
                               

Aktualności

 • Wstrzymanie naboru na szkolenia grupowe

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż z dniem 26 września 2023 r. zostaje wstrzymany nabór na szkolenia grupowe:   Podstawy obsługi komputera.

 • Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

  Prokurator Okręgowy w Ostrołęce ogłasza konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka – ½ etatu. Do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego na danym stanowisku należeć będzie wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o...

 • Konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem" organizuje konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej. W terminie 02.10.2023 r. – 16.10.2023 r. istnieje możliwość składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 „Wsparcie na...

 • Oferta wynajęcia budynku

  Zakład Karny w Przytułach Starych oferuje przedsiębiorcom możliwość wynajęcia połowy budynku hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni ok 1130m 2 (2261m 2 ), wyposażonej w czynną instalację: elektryczną, gazową, CO, wody zimnej, kanalizacyjną, bez wyposażenia biurowego, wraz z przyległym do nich terenem wygrodzonym o...

 • Projekt "Usługi społeczne dla Mazowsza - wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów" realizowany przez Instytut Dzielny Miś sp. z o.o.

  Instytut Dzielny Miś sp. z o.o. informuje, iż otrzymał dofinansowania na realizację projektu pn. „Usługi społeczne dla Mazowsza - wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów", nr RPMA.09.02.01-14-j473/23, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Osi Priorytetowej RPO WM...

 • Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie

  Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie   w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027   Powiatowy...

 • Komunikat dotyczący promowania usługi elektronicznych zaświadczeń

  Elektroniczne zaświadczenia o dochodach i o niezaleganiu w podatkach   Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, a także zaświadczenia o wysokości przychodu lub dochodu można uzyskać bez wizyty w urzędzie skarbowym. W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) można złożyć wniosek i bezpłatnie...

 • Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, że z dniem 08 września 2023 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób młodych w wieku 18-29 lat w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka...

 • Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż z dniem 07 września 2023 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w trybie indywidualnym.  

 • Informacja dla bezrobotnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż z dniem 07 września 2023 r. zostaje wstrzymany nabór na szkolenia grupowe:   Asystent do spraw księgowości z obsługą programów komputerowych, Kurs wizażu, Obsługa kasy fiskalnej z terminalem kart płatniczych i fakturowaniem . ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 387 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec sierpnia 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę