Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce


Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków - szkolenia indywidualne 2016

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż dysponuje środkami z Funduszu Pracy na finansowanie szkoleń indywidualnych. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu u swojego doradcy klienta w pokojach 13-17a, tel. 29 760 33 77 wew. 213-217;237. Wydawanie wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez...

Bon na zasiedlenie - informacja

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z póżn. zm.).   Na podstawie art. 66n ustawy Starosta może przyznać osobie bezrobotnej do 30 roku życia bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania,...

Bon zatrudnieniowy - informacja

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon zatrudnieniowy. Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał bon zatrudnieniowy. Przyznanie...

Bon stażowy - informacja

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę w...

Program regionalny "MAZOWSZE 2016"

 INFORMACJA DLA   BEZROBOTNYCH   I   PRACODAWCÓW      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o realizacji ze środków Funduszu Pracy programu regionalnego „MAZOWSZE 2016" skierowanego do bezrobotnych spełniających łącznie następujące kryteria:   długotrwale bezrobotni, zamieszkali na wsi, bez...

Wyświetlanie 96 - 100 z 116 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę