Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce


Aktualności

Bon zatrudnieniowy - informacja

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon zatrudnieniowy. Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał bon zatrudnieniowy. Przyznanie...

Bon stażowy - informacja

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę w...

Program regionalny "MAZOWSZE 2016"

 INFORMACJA DLA   BEZROBOTNYCH   I   PRACODAWCÓW      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o realizacji ze środków Funduszu Pracy programu regionalnego „MAZOWSZE 2016" skierowanego do bezrobotnych spełniających łącznie następujące kryteria:   długotrwale bezrobotni, zamieszkali na wsi, bez...

Wyświetlanie 96 - 100 z 114 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę