Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce


Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków o skierowanie na szkolenie ze środków z Funduszu Pracy

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż z dniem 18 lutego 2016 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w trybie indywidualnym ze środków Funduszu Pracy. Ostrołęka dnia 18 lutego 2016 r.   ...

Wstrzymanie dofinansowania z KFS

 INFORMACJA DLA   PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH     Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż z dniem 10 lutego 2016 roku zostaje wstrzymany nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.    Ostrołęka, dnia 10 lutego 2016 r.   ...

Wniosek KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – finansowanie kształcenia pracowników i pracodawcy   W 2016 roku środki KFS mogą być przeznaczone zgodnie z priorytetami MRPiPS na:   Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub...

Ogłoszenie o naborze wniosków - szkolenia indywidualne 2016

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż dysponuje środkami z Funduszu Pracy na finansowanie szkoleń indywidualnych. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu u swojego doradcy klienta w pokojach 13-17a, tel. 29 760 33 77 wew. 213-217;237. Wydawanie wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez...

Bon na zasiedlenie - informacja

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z póżn. zm.).   Na podstawie art. 66n ustawy Starosta może przyznać osobie bezrobotnej do 30 roku życia bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania,...

Wyświetlanie 96 - 100 z 119 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę