Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce


Nagłówek

Aktualności

 • System rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce

  System rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o następujących możliwościach rejestracji jako osoba bezrobotna bądź poszukująca pracy: Rejestracja elektroniczna , która polega na wniesieniu do urzędu pracy poprzez platformę www.praca.gov.pl wniosku wraz z...

 • Ankieta

  Ankieta ma na celu pozyskanie informacji na temat: „Struktury organizacyjnej i zatrudnienia w małej firmie zatrudniających od 10 do 49 pracowników.” Na podstawie przesłanych ankiet zostanie opracowane innowacyjne i gotowe do wdrożenia narzędzie wspierające równość w dostępie do zatrudnienia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet i mężczyzn w...

 • Wstrzymanie naboru POWER 2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż z dniem 20 lipca 2020 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w trybie indywidualnym

 • Wstrzymanie naboru uzupełniającego wniosków na staż w ramach RPO WM

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż wstrzymuje nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych

 • Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców 07072020

    Tarcza Antykryzysowa - niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców   Na podstawie art. 15 zzd ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie przedsiębiorcy bedącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracownikówczęści kosztów prowadzenia działalności 07072020

  Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników     Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce od dnia 07 lipca 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarzadowych i podmiotów 07072020

    Nabór wniosków organizacji pozarządowych o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników     Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce od dnia 07 lipca 2020 r. ogłasza nabór wniosków organizacji pozarządowych i podmiotów, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i śrdnich przedsiębiorców 07072020

  Nabór wniosków przedsiębiorców o d ofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce od dnia 07 lipca 2020 r. ogłasza nabór wniosków mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz...

 • Wstrzymanie uzupełniającego naboru wniosków na staż POWER 2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż wstrzymuje nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

 • Informacja dotycząca umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż udzielona mikroprzedsiębiorcy pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 207 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę