Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce


Nagłówek

Aktualności

 • Informacja o środkach na wyposażenie doposazenie stanowiska pracy 2021

  INFORMACJA  DLA  PRACODAWCÓW o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego...

 • Broszury nt. rozliczeń - język ukraiński

  Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała pakiet informacji dotyczący rozliczeń w języku ukraińskim. UA: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/informacje-w-jezyku-ukrainskim/   PL https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/broszury-informacyjne/broszury-pit/   UA ...

 • Nabór wniosków mikro i małych przedsiębiorców o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

    W związku z wejściem w życie 28 lutego 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371)  w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID – 19  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce od dnia...

 • Wstrzymanie wniosków na staż POWER 2021

  Ogłoszenie   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków o  zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)" współfinansowanego ze środków Unii...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o skierowanie na szkolenie

    Ogłoszenie o naborze wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie RPOWM 2021

  Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej     Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...

 • Ogłoszenie o realizacji projektu RPO WM 2021-2022

  W latach 2021 – 2022 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)"   którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 483 osób w wieku 30 lat i więcej (283 K/200 M)...

 • Zaproszenie do składania wniosków na staż RPOWM 2021

  Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce zaprasza pracodawców do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez...

 • INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.   O kolejnym naborze poinformujemy poprzez ogłoszenie zamieszczane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu.   Ostrołęka. dnia 08.02.2021 r ...

 • Nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

  Nabór wniosków mikro i małych przedsiębiorców o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej   W związku z wejściem w życie 1 lutego 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych...

Wyświetlanie 1 - 10 z 237 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę