Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie RPOWM 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (II)”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...

INFORMACJA

 INFORMACJA      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż dysponuje środkami na refundację w 2018 r. kosztów wyposażenia lub doposażenia 2 stanowisk pracy w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2018" skierowanego do osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi.   Wnioski oraz...

Organizacja stażu dla mężczyzn

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż dysponuje środkami na zorganizowanie stażu dla 35 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 lat i powyżej

Ogłoszenie ZKS-06_2018 dla PUP-u

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Inspektor

Wstrzymany nabór wniosków na szkolenie „MAZOWSZE 2018”.

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż z dniem 30 kwietnia 2018 r. zostaje wstrzymany nabór dodatkowy wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w trybie indywidualnym ze środków Funduszu Pracy w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2018" ...

Nabór uzupełniający wniosków na staż POWER 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłasza nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych mężczyzn do 29 roku życia

Wstrzymanie wniosków na dofinansowanie dla mężczyzn POWER 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla mężczyzn

Pismo 11. Batalionu Dowodzenia Żagań

Pismo 11. Batalionu Dowodzenia z Żagania dotyczące naboru do zawodowej służby wojskowej

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż z dniem 10 kwietnia 2018 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w trybie indywidualnym ze środków Funduszu Pracy w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2018"   ...

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

Wyświetlanie 1 - 10 z 111 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę