Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce


              

Aktualności

 • Informacja dotycząca umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż udzielona mikroprzedsiębiorcy pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. ...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnych osób prawnych

  Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej     Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce ogłasza od dnia 01 lipca 2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby...

 • Wstrzymanie naboru

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż z dniem 30 czerwca 2020 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w trybie indywidualnym

 • Nabór uzupełniający wniosków na staż POWER 2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłasza nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych do 29 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

 • Zaproszenie do składania wniosków na staż RPOWM 2020 - nabór uzupełniający

  W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłasza nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu...

Wyświetlanie 6 - 10 z 203 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę