Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce


              

Aktualności

 • Ogłoszenie o naborze wniosków - szkolenia indywidualne 2016

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż dysponuje środkami z Funduszu Pracy na finansowanie szkoleń indywidualnych. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu u swojego doradcy klienta w pokojach 13-17a, tel. 29 760 33 77 wew. 213-217;237. Wydawanie wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez...

 • Bon na zasiedlenie - informacja

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z póżn. zm.).   Na podstawie art. 66n ustawy Starosta może przyznać osobie bezrobotnej do 30 roku życia bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania,...

 • Bon zatrudnieniowy - informacja

  Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon zatrudnieniowy. Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał bon zatrudnieniowy. Przyznanie...

 • Bon stażowy - informacja

  Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę w...

 • Program regionalny "MAZOWSZE 2016"

   INFORMACJA DLA   BEZROBOTNYCH   I   PRACODAWCÓW      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o realizacji ze środków Funduszu Pracy programu regionalnego „MAZOWSZE 2016" skierowanego do bezrobotnych spełniających łącznie następujące kryteria:   długotrwale bezrobotni, zamieszkali na wsi, bez...

Wyświetlanie 146 - 150 z 166 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę