Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce


O G Ł O S Z E N I E
 
 
Dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce.
 
Odpracowanie dnia wolnego nastąpi w dniu 7 grudnia 2019 r. (sobota) w godz. 800 – 1600.


Podstawa prawna:
zarządzenie Nr 7 /2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce
z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce dnia wolnego od pracy.

 

Aktualności

 • INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż zostaje wstrzymany nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 50 roku życia. Liczba złożonych wniosków znacznie przekracza limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2016 r. na pomoc bezrobotnym do 50 roku życia,...

 • Infomacja o wstrzymaniu naboru wniosków - prace interwencyjne

  INFORMACJA DLA   PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH        Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.   Organizacja kolejnych miejsc prac spowodowałaby powstawanie zobowiązań przechodzących na rok następny w wysokości...

 • Informacja o środkach na działalność gospodarczą

  Informujemy, iż dysponujemy środkami na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 50 roku życia .   Kwota, o którą może ubiegać się osoba bezrobotna to 21.000 zł.   Obowiązujący formularz wniosku oraz informacje na temat zasad współpracy można uzyskać w pokoju nr 23, tel. 29 760...

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”

  informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które...

 • Informacja dla bezrobotnych i pracodawców

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż prowadzi nabór wniosków o: zawarcie umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,  nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, organizację prac interwencyjnych, przyznanie środków na podjęcie działalności...

Wyświetlanie 116 - 120 z 148 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2019r.

Wykres stopa bezrobocia październik 2019 rok
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę