Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce


O G Ł O S Z E N I E
 
 
Dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce.
 
Odpracowanie dnia wolnego nastąpi w dniu 7 grudnia 2019 r. (sobota) w godz. 800 – 1600.


Podstawa prawna:
zarządzenie Nr 7 /2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce
z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce dnia wolnego od pracy.

 

Aktualności

 • Dofinansowanie działalności gospodarczej Algorytm 2019

  INFORMACJA    DLA   BEZROBOTNYCH     Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż dysponuje środkami Funduszu Pracy na przyznanie osobom bezrobotnym  dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy.   Wnioski oraz wszelkie informacje są dostępne w siedzibie urzędu (Powiatowy...

 • Dofinansowanie działalności gospodarczej Mazowsze 2019

   INFORMACJA    DLA   BEZROBOTNYCH      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż dysponuje środkami Funduszu Pracy na przyznanie 4 osobom  długotrwale bezrobotnym  dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2019".   Wnioski oraz wszelkie informacje są...

 • Wojskowe wyzwanie

  Wojskowe wyzwanie – jeden dzień w wojsku   W ramach  kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" w dniu 13 lipca 2019 r. w 1. Brygadzie Pancernej w Warszawie Wesołej zostaną przeprowadzone zajęcia (ćwiczenia) okołowojskowe pod hasłem „WOJSKOWE WYZWANIE" dla osób pełnoletnich w wieku od 18 do 50 lat...

 • Ogłoszenie o uzupełniajacym naborze wniosków na dofinansowanie POWER 2019

  W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłasza nabór uzupełniający wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie...

 • Informacja promująca opisy zawodów w ramach projektu INFOdoradca+

  W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów, które są dostosowane do aktualnych potrzeb IRP, osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować, czy też zaplanować...

Wyświetlanie 6 - 10 z 148 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2019r.

Wykres stopa bezrobocia październik 2019 rok
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę