FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce


Nagłówek

FAQ

Zwrot kosztów zakwaterowania

O zwrot kosztów zakwaterowania może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie warunki:
  • na podstawie skierowania PUP podjęła  zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;  
  • mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości  lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.
Showing 226 - 226 of 226 results.
Items per Page: 25

partners

shortcut-links

 go-to-top