Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce


Aktualności

Informacja MAZOWSZE 2018 Staż

Informujemy, iż w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2018" istnieje możliwość organizacji 6-cio miesięcznych staży dla 40 osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi z obowiązkiem zatrudnienia po stażu.

Zwrot podatku od stypendiów za 2016 i 2017r.

Informujemy, że z dniem 29 kwietnia 2017 r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów przyznanych z tytułu odbywania stażu oraz uczestnictwa w szkoleniach. Świadczenia otrzymane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017...

Program MAZOWSZE 2018

 INFORMACJA     Informujemy, iż w ramach  programu regionalnego „MAZOWSZE 2018" istnieje możliwość: organizacji prac interwencyjnych dla 10 osób ( 6-cio miesięczny okres refundacji i obowiązek zawarcia umowy z bezrobotnym na okres 9 miesięcy). organizacji robót publicznych dla 28 osób (...

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH     Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną realizowanych ze środków Funduszu Pracy programu regionalnego MAZOWSZE 2018 , skierowanego do osób  zamieszkałych tereny wiejskie.     ...

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

  INFORMACJA  DLA  PRACODAWCÓW o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2018"      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłasza nabór wniosków o przyznanie...

Wyświetlanie 6 - 10 z 100 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę