Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce


Nagłówek

Aktualności

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 864)

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 864)

Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia

REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż do 31 grudnia 2017 r. na podstawie art. 150f ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065) starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub...

Rekrutacja na szkolenie grupowe

POWIATOWY URZĄD PRACY OGŁASZA REKRUTACJĘ NA SZKOLENIA GRUPOWE współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  „Kurs spawania blach i rur ze stali niestopowej elektrodą       otuloną-spoiny pachwinowe" ...

Ogłoszenie o wolnych miejscach na staż - maj 2017

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłasza w ramach posiadanego limitu środków dodatkowy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce dysponuje kwotą: 10 699,20 zł.   ...

Informacja dla bezrobotnych i pracodawców

Informacja dla bezrobotnych i pracodawców      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż dysponuje środkami Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych. W ramach powyższych środków realizowane są: prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, bony na zasiedlenie, prace społecznie użyteczne, ...

Nabór na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej

W związku z rozpoczęciem akcji informacyjnej związanej z naborami na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" zaprasza na zapoznanienie się z informacjami: Ogłoszenie Nr: 3/2017 rozwój działalności gospodarczej Ogłoszenie Nr: 4/2017 dotyczące...

Wstrzymanie naboru wniosków o skierowanie na szkolenie

        Wstrzymanie naboru wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.         Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż z dniem 21 marca 2017 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w trybie indywidualnym w ramach projektu...

Oogłoszenie o naborze wniosków - szkolenia indywidualne MAZOWSZE 2017

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje ze środków Funduszu Pracy program regionalny „MAZOWSZE 2017" na finansowanie szkoleń indywidualnych.   Program jest skierowany do długotrwale bezrobotnych.   Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu u swojego...

Program Mazowsze 2017

 INFORMACJA DLA   BEZROBOTNYCH   I   PRACODAWCÓW      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje ze środków Funduszu Pracy program regionalny „MAZOWSZE 2017"   Program jest skierowany do długotrwale bezrobotnych.   W ramach programu są realizowane: staże na okres 6 miesięcy z obowiązkiem zatrudnienia po...

Wyświetlanie 1 - 10 z 67 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę