Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce


Nagłówek

Aktualności

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków  o organizację prac interwencyjnych i o zorganizowanie stażu. Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o zawarcie umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,  nagrody oraz składki na...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy Rezerwa

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłasza w ramach posiadanych środków rezerwy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środkówz Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą...

Wstrzymanie doposażeń i dotacji

DO  BEZROBOTNYCH  I  PRACODAWCÓW   W związku z uchyleniem z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na...

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 864)

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 864)

Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia

REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż do 31 grudnia 2017 r. na podstawie art. 150f ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065) starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub...

Rekrutacja na szkolenie grupowe

POWIATOWY URZĄD PRACY OGŁASZA REKRUTACJĘ NA SZKOLENIA GRUPOWE współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  „Kurs spawania blach i rur ze stali niestopowej elektrodą       otuloną-spoiny pachwinowe" ...

Ogłoszenie o wolnych miejscach na staż - maj 2017

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłasza w ramach posiadanego limitu środków dodatkowy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce dysponuje kwotą: 10 699,20 zł.   ...

Informacja dla bezrobotnych i pracodawców

Informacja dla bezrobotnych i pracodawców      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż dysponuje środkami Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych. W ramach powyższych środków realizowane są: prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, bony na zasiedlenie, prace społecznie użyteczne, ...

Nabór na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej

W związku z rozpoczęciem akcji informacyjnej związanej z naborami na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" zaprasza na zapoznanienie się z informacjami: Ogłoszenie Nr: 3/2017 rozwój działalności gospodarczej Ogłoszenie Nr: 4/2017 dotyczące...

Wyświetlanie 1 - 10 z 70 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę