Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce


Nagłówek

Aktualności

Informacja dla osób bezrobotnych

  INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH     Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłasza nabór dodatkowy na szkolenie grupowe   „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli LPG z egzaminem UDT"   finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach programu...

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż z dniem 13 października 2017 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach środków rezerwy Krajowego...

Ogłoszenie - Informacja o środkach na podjęcie działalności gospodarczej

Załączniki formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.pdf Informacja dot. środków na działalność gospodarczą 2017 PO WER-10.doc ...

Ogłoszenie o wstrzymaniu wniosków POWER 2017

Informacja dla osób bezrobotnych MAZOWSZE - wstrzymanie naboru wniosków

  INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż z dniem 03 października 2017 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w trybie indywidualnym ze środków Funduszu Pracy w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2017" ...

Informacja dla osób bezrobotnych ALGORYTM- wstrzymanie naboru wniosków

  INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż z dniem 03 października 2017 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w trybie indywidualnym ze środków Funduszu Pracy.     Ostrołęka, dnia 03 października...

Refundacja vkosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy

Refundacja kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy Starosta (Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce) może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych...

Wstrzymany nabór wniosków o refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 INFORMACJA DLA   PRACODAWCÓW   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż z dniem 15 września 2017 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o  refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Liczba wnioskowanych do refundacji tworzonych miejsc pracy znacznie...

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłasza w ramach posiadanych środków rezerwy dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.   Środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wyłącznie otrzymać...

Wstrzymany nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż od dnia  30 sierpnia 2017 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Liczba złożonych wniosków znacznie przekracza limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych na...

Wyświetlanie 1 - 10 z 80 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę