Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż z dniem 08 lutego 2018 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w trybie indywidualnym.

Wstrzymany nabór wniosków „MAZOWSZE 2018”.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż zostaje wstrzymany nabór wniosków o  refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2018". Liczba wnioskowanych do refundacji tworzonych miejsc pracy znacznie...

Zaproszenie do składania wniosków na staż POWER 2018

Załączniki (1)Informacja dla wnioskodawcy dotycząca organizacji stażu POWER 2018.doc (1)Informacja dla wnioskodawcy dotycząca organizacji stażu POWER 2018.pdf ...

Informacja MAZOWSZE 2018 Staż

Informujemy, iż w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2018" istnieje możliwość organizacji 6-cio miesięcznych staży dla 40 osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi z obowiązkiem zatrudnienia po stażu.

Zwrot podatku od stypendiów za 2016 i 2017r.

Informujemy, że z dniem 29 kwietnia 2017 r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów przyznanych z tytułu odbywania stażu oraz uczestnictwa w szkoleniach. Świadczenia otrzymane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017...

Program MAZOWSZE 2018

 INFORMACJA     Informujemy, iż w ramach  programu regionalnego „MAZOWSZE 2018" istnieje możliwość: organizacji prac interwencyjnych dla 10 osób ( 6-cio miesięczny okres refundacji i obowiązek zawarcia umowy z bezrobotnym na okres 9 miesięcy). organizacji robót publicznych dla 28 osób (...

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH     Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną realizowanych ze środków Funduszu Pracy programu regionalnego MAZOWSZE 2018 , skierowanego do osób  zamieszkałych tereny wiejskie.     ...

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

  INFORMACJA  DLA  PRACODAWCÓW o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2018"      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłasza nabór wniosków o przyznanie...

Program MAZOWSZE 2018

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie POWER 2018

Załączniki (10)formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014)-1.pdf Informacja dot....

Wyświetlanie 1 - 10 z 101 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę